Kategorier
Transport

Höghastighetståg hör framtiden till

I budgetpropositionen hösten 2014 berättade regeringen om sina drömmar med höghastighetståg inblandade. Alliansen och Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa för att rasera luftslottet. Regeringen blundade för det och meddelade i vårbudgeten 2015 om investeringar i höghastighetståg. Målsättningen är att hinna ifatt utvecklingen i länder som Kina, Japan samt Spanien. I ett glesbefolkat land som Sverige är infrastrukturen avgörande och höghastighetståg skulle vara svaret på många frågor.

Regeringens planer innefattar nya stambanor mellan Sveriges största städer – Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya stambanor är ett krav om drömmen om snabba tåg ska bli verklighet, tidigare stambanor klarar inte höghastighetstågens höga hastigheter. Med nya stambanor och höghastighetståg blir restiden mellan Stockholm och Malmö endast 150 minuter, det vill säga två och en halv timme. Från Stockholm till Göteborg blir restiden endast två timmar. Förutom den uppenbara fördelen med kortare restid finns det även fördelar ur ett miljöperspektiv.

Trafikverket uppskattade från början att kostnaden skulle landa på 170 miljarder kronor. Politiker vankade av och an i vetskapen om att pengarna inte fanns. När Trafikverket uppdaterade kalkylen visade det sig att den tidigare uppskattningen var missvisande. Mellan tummen och pekfingret skulle kostnaden till slut landa på 256 miljarder kronor, betydligt mer än man tidigare befarat. Var politikerna kommer hitta pengarna förtäljer inte historien.

I ett försök att hitta svaret anordnades seminariet ”Hur får vi ihop 160 miljarder till höghastighetsjärnväg?”. Deltagarna lyckades inte komma fram till en lösning. Bakom projektet med höghastighetståg står från början Alliansregeringen, men den rödgröna regeringen tog vid när Alliansen lämnade. Därför arbetar de tillsammans mot samma mål för att projektet ska ros i hamn.

Vad man hoppas på med höghastighetståg är förutom kortare restider även ökat bostadsbyggande samt miljövinster. Hur projektet ska finansieras står än så länge skrivet i stjärnorna, eftersom långt ifrån allt kommer finansieras av staten. Politiker anser att kommuner längs den nya banan ska vara medfinansiärer, de drar trots allt nytta av höghastighetsbanan.

Kategorier
Transport

Information om sena tåg

Sena tåg har blivit vardag. Det är inte alltid Statens Järnvägar följer tidtabellen. Det är heller inte alltid Statens Järnvägar berättar om att man inte följer tidtabellen. Och när Statens Järnvägar inte gör det måste någon annan göra det. När det begav sig förde hemsidan Sena tåg statistik på försenade tågavgångar i landet. Innan statistiken upphörde hade 907 068 avgångar varit försenade med 15 minuter eller mer.

Människor förstår att trubbel kan uppstå och att tåg kan vara försenade. Det är dock lika irriterande för det. Särskilt när informationen från Statens Järnvägar är bristfällig. Hos många är bristen på information mer upprörande än det faktum att tågtrafiken står stilla vid diverse signalfel. Statens Järnvägar menar å andra sidan att man gör vad man kan med tillgängliga resurser.

Resenärer får gör det bästa av situationen och sysselsätta sig med något i väntan på det försenade tåget. Varför inte läsa en trevlig bok eller prova ett spännande online casino i mobilen? Har du tur, kan du faktiskt bli miljonär på kuppen!

Varför tågresenärer gärna tar ut sin ilska på Statens Järnvägar handlar om stress – att man är på väg någonstans men inte kommer hinna dit. Därför tenderar upproret att eskalera mer än det borde, vilket drabbar Statens Järnvägar negativt. Att tågen står stilla beror inte i första rummet på Statens Järnvägar, utan på statens järnvägar – att infrastrukturen är misskött av Trafikverket. Dessvärre gömmer sig Trafikverket när problem uppstår och därför behövs Sena tåg.

Och kanske är det så att Trafikverket också gör vad man kan med tillgängliga resurser. Det är ju inte alltid skattelättnader och modern kollektivtrafik går hand i hand. Tågresenärer måste därför se till sig själva och antingen planera tiden bättre så att de har större marginal eller välja ett annat färdmedel såsom bil, flyg eller båt.

Tågtrafiken står still och det beror inte alltid på att någon vill jävlas. Felen i tågtrafiken beror på att Statens Järnvägar och Trafikverket rör sig med små medel – något som blivit uppenbart senaste åren.

Målsättningen med att föra statistik på försenade tåg är att uppmärksamma problemet på ett tydligt sätt. Förhoppningen är att politiker drar öronen till sig och ser allvaret i frågan. Inte förrän då kan tågresenärer se slutet på helvetet som varit. Den enda lösningen är nämligen investeringar i infrastrukturen – och det kommer inte av sig självt.

Kategorier
Transport

Debatten om Sveriges tågtrafik

Tågtrafik som lämnar mer att önska. Debatten om tågtrafiken i landet är ständigt pågående. Förseningar i tågtrafiken har blivit vardag. Tålamodet hos resenärerna är sedan länge slut. Statens Järnvägar står mitt i stormen och hänvisar till Trafikverket. Upprustningar går dock inte att skönja på horisonten, inte ens för den som kisar. Under 2014 meddelade Statens Järnvägar om besparingar i miljardklassen.

Förklaringen till besparingarna är att den avreglerade järnvägen har drabbat Statens Järnvägar. Därför tvingades 237 anställda att lämna sina kontor i Göteborg, Krylbo och Malmö. Å andra sidan meddelade man ungefär samtidigt om att renoveringar av snabbtågen var i antågande. Samtidigt har kritiken aldrig handlat om tågen, utan om bristande information och service samt upprepande signalfel och dylikt.

Statens Järnvägar påstår sig investera i framtiden, att servicepersonal och underhållsarbetare varslas tyder på något annat. Den stora vinstutdelningen till aktieägare är därför en nagel i ögat på många. Kritiker menar att det inte finns någon vinst att tala om, eftersom överskottet ska återinvesteras i Statens Järnvägar. Rälsarna blöder och behöver tas om hand. Att underhållet inte sker är det största problemet för tillfället.

Det är uppenbart att landets tågtrafik behöver ses över. Tågresenärer vittnar om förseningar och bristande service. Människor har tappat förtroendet för Statens Järnvägar och vågar aldrig lita på att tågen följer tidtabellen. Därför väljer många bilen eller flyget framför tåget, allra helst när tåget många gånger är billigare – åtminstone vid en jämförelse med bilen.

Allt fler väljer att lägga ner mer omsorg på sin bil, och ett exempel på detta är bilbygge – en hobby som växt och blivit riktigt stor på senare år. Bilbyggarna är ett populärt TV-program som handlar om bilägare som brinner för att bygga om sina bilar. Dessa människor praktiskt taget lever för sin hobby som tar upp den största delen av deras lediga tid.

Åter till tågtrafik. När debatten sansat sig blir Statens Järnvägars oskuld uppenbar. Det är Trafikverket som ansvarar över underhåll. Och det är den svaga länken i landets tågtrafik. Trafikverket är beroende av tillskott från staten, och därför är det där, i Rosenbad, problemen finns. Infrastruktur har inte varit en prioriterad fråga senaste åren – resultatet ser vi i dag, försenade tåg och rälsar som vittrar sönder. Regeringen måste investera i infrastrukturen om man önskar bättring.