Kategorier
Transport

Höghastighetståg hör framtiden till

I budgetpropositionen hösten 2014 berättade regeringen om sina drömmar med höghastighetståg inblandade. Alliansen och Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa för att rasera luftslottet. Regeringen blundade för det och meddelade i vårbudgeten 2015 om investeringar i höghastighetståg. Målsättningen är att hinna ifatt utvecklingen i länder som Kina, Japan samt Spanien. I ett glesbefolkat land som Sverige är infrastrukturen avgörande och höghastighetståg skulle vara svaret på många frågor.

Regeringens planer innefattar nya stambanor mellan Sveriges största städer – Stockholm, Göteborg och Malmö. Nya stambanor är ett krav om drömmen om snabba tåg ska bli verklighet, tidigare stambanor klarar inte höghastighetstågens höga hastigheter. Med nya stambanor och höghastighetståg blir restiden mellan Stockholm och Malmö endast 150 minuter, det vill säga två och en halv timme. Från Stockholm till Göteborg blir restiden endast två timmar. Förutom den uppenbara fördelen med kortare restid finns det även fördelar ur ett miljöperspektiv.

Trafikverket uppskattade från början att kostnaden skulle landa på 170 miljarder kronor. Politiker vankade av och an i vetskapen om att pengarna inte fanns. När Trafikverket uppdaterade kalkylen visade det sig att den tidigare uppskattningen var missvisande. Mellan tummen och pekfingret skulle kostnaden till slut landa på 256 miljarder kronor, betydligt mer än man tidigare befarat. Var politikerna kommer hitta pengarna förtäljer inte historien.

I ett försök att hitta svaret anordnades seminariet ”Hur får vi ihop 160 miljarder till höghastighetsjärnväg?”. Deltagarna lyckades inte komma fram till en lösning. Bakom projektet med höghastighetståg står från början Alliansregeringen, men den rödgröna regeringen tog vid när Alliansen lämnade. Därför arbetar de tillsammans mot samma mål för att projektet ska ros i hamn.

Vad man hoppas på med höghastighetståg är förutom kortare restider även ökat bostadsbyggande samt miljövinster. Hur projektet ska finansieras står än så länge skrivet i stjärnorna, eftersom långt ifrån allt kommer finansieras av staten. Politiker anser att kommuner längs den nya banan ska vara medfinansiärer, de drar trots allt nytta av höghastighetsbanan.